Jak rozpoznać i postępować w przypadku wylewu czy zawału serca

(w przypadku zawału serca) - http://www.slideshare.net/johnford111/zawal?from=ss_embed

(w przypadku wylewu) - http://www.slideshare.net/johnford111/wylew?from=ss_embed