Jak to się zaczęło...

Na pamiątkę skutecznej obrony okolicznych wsi przed Powodzią Tysiąclecia w 1997 r. przez mieszkańców, organizowany jest festyn w Kamieńcu Wrocławskim.

"Piknik Kamieniec-Łany organizowany jest przez stowarzyszenie "SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW KAMIEŃCA WROCŁAWSKIEGO I ŁAN". Jako organizatorzy staramy się, aby z roku na rok Nasze wspólne świętowanie przynosiło wszystkim uczestnikom wiele radości i satysfakcji.

Mamy nadzieję, że rok bieżący zaznaczy się wieloma projektami zrealizowanymi przez Nasze stowarzyszenie - dla dobra Naszych społeczności.

Będziemy czynić starania, by na bieżąco informować wszystkich Naszych Przyjaciół o pojawiających się możliwościach, planach, akcjach, przedsięwzięciach, itp.

Postaramy się również udostępniać w miarę możliwości - w formie elektronicznej -Nasze zasoby archiwalne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ODWIEDZANIA NASZEJ WITRYNY
Przewodniczący Piotr Gróbarczyk


 

Podczas WIELKIEJ LIPCOWEJ POWODZI w 1997 r. zawiązał się Społeczny Komitet Mieszkańców Gminy Czernica, kiedy to lokalna społeczność spontanicznie brała udział w umacnianiu wałów przeciwpowodziowych, a następnie broniła ich przed celowym zniszczeniem w wyniku podjętych (jak już dziś wiadomo - błędnych) decyzji Wojewódzkiego Sztabu Przeciwpowodziowego.

W skład Komitetu weszli najaktywniejsi przedstawiciele miejscowości Gminy Czernica, chcący wyjaśnić wszystkie sprawy związane z próbą przerwania wałów, co skutkowałoby zalaniem wielu miejscowości i osiedli wrocławskich wraz z mieszkańcami.

Rok po powodzi, staraniem Społecznego Komitetu oraz miejscowej społeczności został odsłonięty i poświęcony pomnik - Łuk Triumfalny - wraz z tablicą pamiątkową. Pomnik znajduje się opodal miejsca heroicznej walki mieszkańców z dwoma żywiołami - Powodzią Tysiąclecia oraz błędnymi decyzjami decydentów. W podzięce za trud i ofiarną pracę - Komitet ufundował, a następnie uroczyście wręczył sztandar dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu Wrocławskim.

Na pamiątkę zwycięskiej walki w pierwsza rocznicę powodzi - inicjatywą Mirosława Janiaka oraz Eli Janik, przy wsparciu Społecznego Komitetu - został zorganizowany pierwszy "Piknik w Łanach". Trzy kolejne edycje miały miejsce na Łańskiej polanie, natomiast następne zostały przeniesione - z powodu rozrastania się imprezy - do Kamieńca Wrocławskiego, gdzie odbywają się do dnia obecnego pod nazwą - "Piknik Kamieniec - Łany".

Społeczny Komitet jest inspiratorem wielu działań:

Pierwszym wysiłkiem, jaki został podjęty jeszcze w czasie obrony wałów było organizowanie i dostarczanie pomocy w formie żywności, wody, odzieży, butli z gazem, itp. - powodzianom z Kotowic (sąsiedniej miejscowości w Gminie Święta Katarzyna - po drugiej stronie Odry).

Następnym ważnym zadaniem było dopilnowanie, by wały uszkodzone w wyniku próby ich wysadzenia zostały naprawione.

Podjęliśmy czynności formalno-prawne kierując sprawę próby wysadzenia wałów i użycia w tym celu helikoptera ze znakiem Ratownictwa Morskiego - do prokuratury. Składaliśmy stosowne zeznania oraz prowadziliśmy ożywioną korespondencję w tej sprawie (między innymi do Rzecznika Praw Obywatelskich). Po orzeczeniu Sądu stwierdzającym, że prawo nie zostało złamane w związku z próbą wysadzenia wałów - zwołaliśmy konferencję prasową i przedstawiliśmy Nasze opinie w tej sprawie.

We współpracy z mieszkańcami Gminy współdziałaliśmy w powstaniu amatorskiego filmu na temat wydarzeń LIPCA 1997 r.

Członkowie Naszego Stowarzyszenia dwukrotnie występowali w programie Pani Jaworowicz - "Sprawa dla reportera". Po raz pierwszy program dotyczył bezpośrednio sprawy związanej z wałami łańskimi, kolejnym razem temat był podobny, lecz tyczył się innego regionu Polski.

Wielokrotnie udzielaliśmy wywiadów do gazet oraz rozgłośni radiowych.

Pomagaliśmy i nadal pomagamy chorym dzieciom.

Bierzemy Udział w zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych.

Pomagaliśmy w utrzymaniu, a następnie remoncie Świetlicy Wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim.

Obecnie intensywnie prowadzimy działania na rzecz integracji mieszkańców.

Aby lepiej i skuteczniej realizować swoje zadani, w 2006 r. "Komitet Mieszkańców Gminy Czernica" przekształcił się w Stowarzyszenie "Społeczny Komitet Mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego i Łan", które na swoim pierwszym zebraniu wybrało zarząd i uchwaliło statut. Obecnie Stowarzyszenie posiada Osobowość Prawną, dzięki czemu może skuteczniej realizować swoje cele statutowe.

Sekretarz Ryszard Wychudzki

Łuk Triumfalny - postawiony na granicy Kamieńca Wrocławskiego i Łan, 150 metrów od punktu dowodzenia obroną wałów.
fot. Piotr Gróbarczyk

Jesteś tutaj: Strona Główna O nas