Stacje Drogi Krzyżowej

I Jezus na śmierć skazany

Wyrokiem człowieka Bóg został skazany

na straszne konanie niewinnie wydany.

Pośród krzyków ludu, co na śmierć skazuje,

Jezus wyrok przyjmuje.

II Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

Jak bardzo jest ciężki krzyż, który Mu dano.

Od świata całego dostał Jezus wiano.

Wszystkie grzechy ludzkie od początku świata

Bóg nasz w Krzyż Swój wplata.


III Jezus upada po raz pierwszy

Tak bardzo okrutne człowiek grzechy miewa,

że pod ich ciężarem Bóg-Człowiek omdlewa

i upada raniąc strasznie zbite ciało,

bo bólu wciąż mało.

 

IV Jezus spotyka Matkę swoją

Ojciec nad Swym Synem jednak się lituje:

Jezus w cierpieniu Matkę Swoją znajduje,

co Mu wymodli choć trochę wytchnienia,

ulgę dla ramienia.

 

V Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi

Więc posyła Bóg pomoc przez Cyrenejczyka.

Wstawiennictwo Matki każdego dotyka.

Gdy na drodze życia jest Niepokalana

pomoc jest nam dana.

 

VI Weronika ociera twarz Jezusa

I kolejną łaskę Maryja wyprasza:

przez niewiastę pomoc ochoczo się zgłasza,

by otrzeć zlane krwią Boskie Oblicze.

W Nim Twą miłość widzę.

 

VII Jezus upada po raz drugi

Lecz człowiek w swych grzechach jest nieposkromiony:

upadł znowu Jezus tak bardzo zmęczony.

Gdy w człowieczym ciele Bogu sił brakuje

powstać znów próbuje.

 

VIII Jezus pociesza płaczące niewiasty

Idzie Jezus dalej, wśród wściekłej hałastry.

Spotyka na drodze płaczące niewiasty,

które Syna Boga strasznie opłakują,

dzieci nie pilnują.

 

IX Jezus upada po raz trzeci

Przez grzech wszystkich niewiast i grzechy ich dzieci

spotyka Jezusa upadek już trzeci.

Powstaje, bo wola Ojca nie spełniona,

choć ciało już kona.

 

X Jezus z szat obnażony

Staje w swej pokorze Jezus ukochany,

zdzierają Mu szaty, co przyschły do rany.

Tak upokorzony Bóg - Zbawca jedyny

za ludzkie winy.

 

XI Jezus do krzyża przybity

Przybił człowiek Miłość do Krzyża Świętego.

Przybił swe zbawienie - Syna Człowieczego.

W cierpieniu do końca Miłość się objawia,

co świat z grzechu zbawia.

XII Śmierć Jezusa na krzyżu

A nie może człowiek nad Bogiem panować.

Jako człowiek zmarłeś, by Bogiem królować.

W testamencie Krzyża Matkę ludziom dałeś:

tak ich ukochałeś.

 

XIII Jezus zdjęty z krzyża

Kiedy z Krzyża zdjęto Twoje Święte Ciało

serce Matki Twojej z bólu omdlewało.

Przytuliła Ciebie, Jezu ukochany,

do Swego Serca rany.

 

XIV Jezus złożony do grobu

Do grobu złożone Zbawienie dla świata,

bo miłość z cierpieniem wciąż się w życiu splata.

Lecz Miłość nad grzechem zawsze zapanuje

i świat uratuje.

Bożena Krawczyk

Jesteś tutaj: Strona Główna Kącik Poezji Stacje Drogi Krzyżowej