Golgota

I krzyż na Golgocie.

I On na nim, święta tajemnica.

Ciało Jego - świątynia bólu,

milczenia i pokory.

 

Gdy przeraźliwość cierpienia

w każdym nerwie, każdym członku jego,

On milczy.

Gdy ciało Jego w mdłości swojej

uciec, zerwać więzy z bólu i krwi by chciało,

On milczy.

Gdy krew Jego w swej czerwieni

oplata Go płaszczem bolesnym,

On milczy.

Gdy szyderstw słowa w oczy Jego mierzą,

On milczy.

A milczenie Jego

rzeką ze źródła Miłości płynie.

Karol Tomczyński