Rój

W znoju, trudzie pracujemy

by w swym życiu chleb swój zjeść.

W krzątaninie dnia każdego

spraw tysiące mamy wciąż.

Gdy tak zawsze,

w dzień i w nocy,

życie nam udręki śle,

płacząc, cierpiąc, przeżywamy

swe wygnanie z raju bram.

 

Lecz jest w naszej mocy to,

by ten trudny życia los,

nie był dla nas tylko tym

pszczelim rojem, pracy tchem.

Nawet w utrudzeniu swym

możesz w sercu radość mieć,

gdy zaufasz stale Mu,

Temu, który zmienia trud

- w lekkość, uśmiech, szczęście.

Karol Tomczyński