Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia "Społeczny Komitet Mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego, Łan i Czernicy za 2010 rok

Rok 2010 był dla stowarzyszenia rokiem obfitym, nie tylko w sferze realizowanych projektów, ale także zaznaczył się podjęciem ważnych decyzji związanych z samą strukturą stowarzyszenia, zmianą nazwy oraz sposobu funkcjonowania.

Aktywność stowarzyszenia na polu realizacji projektów skierowanych głównie dla mieszkańców gminy Czernica zaczęła się już od pierwszych dni stycznia 2010 roku. W miesiącu tym zaczęliśmy realizować autorski projekt „Biały Most” polegający na cotygodniowych (niedzielnych) wyjazdach w góry do ośrodków sportów zimowych. Projekt współfinansowany był przez gminę Czernica, przez co pozwolił na obniżenie kosztów uczestnictwa w takim wyjeździe, pozwalając tym samym wziąć udział całym rodzinom oraz osobom, które ze względów materialnych były wykluczone z tego typu spędzania wolnego czasu. Dodatkowa pomoc okazana rodzinom dotkniętym problemem niepełnosprawności sprawiła, że również to środowisko skorzystało z naszej oferty.

Wyjazdy trwały przez trzy miesiące. W czasie 10-ciu wyjazdów z takiej aktywności skorzystało 390 osób.

Również od stycznia rozpoczęliśmy realizację (także autorskiego) projektu „Zdrów jak Ryba”.

Projekt ten, dofinansowany przez gminę Czernica zakładał całoroczne (z przerwą wakacyjną) cotygodniowe (jeden raz w tygodniu) wyjazdy do Parku Wodnego w Oleśnicy. Wynajęty 50-cio miejscowy autobus kursował po wyznaczonej trasie zgodnie z rozkładem jazdy i zabierał mieszkańców gminy Czernica z każdej miejscowości (za wyjątkiem Wojnowic – względy logistyczne). Mieszkańcy Wojnowic chcąc skorzystać z wyjazdu musieli przemieścić się do Czernicy, aby tam wsiąść do autobusu.

Projekt przewidywał wejście zorganizowaną grupą, co przekładało się na obniżenie kosztu wejściówek dla uczestników wyjazdu. Ponadto przewidziano i udzielono wsparcia przy zakupie wejściówek dla osób w trudnej sytuacji (rodziny niepełne, dotknięte niepełnosprawnością, wielodzietne). W trakcie trwania projektu skorzystało z niego 1350 osób.

Kolejnym realizowanym projektem była obsługa merytoryczno finansowa grupy mieszkańców naszej gminy, głównie miejscowości Łany tworzących nieformalny zespół o nazwie „Poloneska”.

Grupa ta, to osoby pod przewodnictwem pani Kazimiery Ochlik, pasjonujące się dawnymi strojami - ubiorami noszonymi przez różne stany w minionych wiekach. Swoją pasję realizują poprzez odtwarzanie wzorów, a następnie szycie replik. W wyniku napisania przez nasze stowarzyszenie projektu („Moda Wszech czasów”) dotyczącego wsparcia działań grupy „Poloneska,” otrzymaliśmy dotację służącą wsparciu działań związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego. W pokazach i prezentacjach powstałych kreacji wzięło udział około 5 tys. osób.

W miesiącu lipcu zorganizowaliśmy naszą sztandarową imprezę – święto upamiętniające bohaterską obronę wałów w czasie powodzi 1997 roku. "Piknik Kamieniec Łany" odwiedza co roku około 10 tys. osób. Również w roku 2010 frekwencja dopisała. Doroczna impreza obfitowała w ciekawe wydarzenia takie jak: mecz Vipowski: Samorządowcy kontra Policjantki/Pielęgniarki/Studentki wraz z występami Cheerleaderek, galę boksu oraz pokaz różnych sztuk walk, bloku konkursowo zabawowego dla dzieci, loty balonem na uwięzi, pokazowy mecz siatkówki w wykonaniu byłych zawodników klasy mistrzowskiej, był również pokaz mody wszech czasów w wykonaniu zespołu „Poloneska”. Do dyspozycji mieszkańców był doskonały lunapark, natomiast główną atrakcją były występy gwiazd i zespołów muzycznych. W roku 2010 gwiazdą Pikniku był Andrzej Piaseczny „Piasek”.

W trakcie “Pikniku Kamieniec Łany” odbył się także „Bieg Pod Powodziową Falę”. Bieg ten to zarazem nasz kolejny projekt współfinansowany przez gminę Czernica. Bezpośrednim organizatorem biegu był Maciej Głowacki – pasjonat biegania oraz biegacz. Nasze stowarzyszenie widząc ogromne zaangażowanie oraz gotowość współpracy, a także wspólną inspirację “Pikniku” oraz “Biegu”, którego ideą było wzajemne połączenie oraz zrozumienie społeczności walczących z “powodzią tysiąclecia”, wsparło działania pana Maciej Głowackiego służąc swoją prawną osobowością oraz pomagając sfinansować konieczną infrastrukturę. W biegu udział wzięło ponad 100-tu zawodników i zawodniczek w różnych kategoriach wiekowych.

Kolejnym realizowanym projektem, był także autorski projekt “ Szlakami Integracji Społecznej”. Projekt ten dofinansowany przez Gminę Czernica skierowany był do wszystkich mieszkańców gminy Czernica. Celem tego projektu było poznawanie się osób, nawiązywanie nowych relacji, integracja społeczna przy jednoczesnym podnoszeniu kultury fizycznej, rozwoju wrażliwości społecznej na problemy osób i środowisk w obrębie gminy Czernica, wzrost zainteresowania kulturą poprzez uczestnictwo w spektaklach teatralnych. W ramach tego projektu udział wzięło 1509 osób. Sztandarowym wydarzeniem był wyjazd do “Muzeum Powstania Warszawskiego”.

Kolejny projekt to występ “Kabaretu Elita” zorganizowany podobnie jak wszystkie spektakle w świetlicy wiejskiej – w tym przypadku w Kamieńcu Wrocławskim.

W wyniku powodzi, jaka nawiedziła nasz region w 2010 roku zetknęliśmy się z ogromnymi potrzebami osób poszkodowanych w sąsiedniej gminie Jelcz-Laskowice. W związku z tym nasze stowarzyszenie podjęło się pomocy konkretnej poszkodowanej osobie (starszej i samotnej) i w jej ramach najpierw delegowaliśmy osoby do pomocy w pracach porządkowych, a następnie finansowaliśmy przez ponad pół roku wynajem kabiny sanitarnej, ustawionej na posesji powodzianina, na czas koniecznych remontów budynku mieszkalnego i węzła sanitarnego.

Stowarzyszenie brało czynny udział w organizowanych przez sołectwo Łany “Dożynkach Parafialnych”.

W ramach wspierania lokalnych inicjatyw nieformalnych grup, sfinansowaliśmy autobus na wyjazd do Lichenia seniorom z Kamieńca Wrocławskiego i Czernicy.

Stowarzyszenie nasze w ramach programu pilotażowego pomocy rodzinom dotkniętym niepełnosprawnością, wsparło dwie rodziny w wyjeździe na turnus rehabilitacyjny w Brennej.

Jeśli chodzi o długofalowe działania to opracowaliśmy plan koncepcyjny i przygotowaliśmy wizualizację zagospodarowania placu festynowego w Kamieńcu Wrocławskim, oraz podjęliśmy kroki prawne w celu zażądania tym terenem, jak również gospodarowania pomieszczeniem gminnym przylegającym do świetlicy wiejskiej. Jednak w wyniku narastającej nieprzychylnej atmosfery wokół tego projektu złożyliśmy na ręce wójta gminy rezygnację z dalszych prac mających na celu rozpoczęcie procedur pozyskiwania środków zewnętrznych jak i wszelkich prac związanych z przygotowaniem inwestycji w obrębie placu oraz pomieszczenia przy świetlicy.

W obszarze prawnym, w roku 2010 jako stowarzyszenie poszerzyliśmy zakres czynności statutowych, z wyraźnym akcentem na działania dla środowiska osób niepełnosprawnych. Aby zwiększyć możliwości pozyskiwania funduszy na cele statutowe, podjęliśmy działalność gospodarczą. Aby usprawnić i zwiększyć potencjał zarządzania stowarzyszeniem powołaliśmy funkcję wiceprezesa.

Reasumując rok 2010 był dla członków, a głównie zarządu, rokiem obfitującym w aktywności na wielu polach. Nasze stowarzyszenie posiada swoją witrynę internetową www.spolecznykomitet.pl. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem na poziomie około 500 odwiedzin dziennie.

Wiele opisanych działań odnaleźć można na tej właśnie witrynie.

Zarząd stowarzyszenia składa podziękowania wszystkim osobom, instytucjom oraz  firmom, które swoimi działaniami, decyzjami, wszelkim możliwym wsparciem pomogły w działaniach stowarzyszenia na rzecz oraz dla dobra lokalnego środowiska.

 

Galerie zdjęć:

  • Dożynki 2010 - kliknij TUTAJ
  • Szlakami Integracji Społecznej - kliknij TUTAJ
  • Piknik Kamieniec Łany oraz Bieg Pod Powodziową Falę - kliknij TUTAJ
  • MIX: Szlakami Integracji Społecznej, Zdrów Jak Ryba, Biały Most - kliknij TUTAJ
Jesteś tutaj: Strona Główna Gazetka "Wokół Nas" Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia "Społeczny Komitet Mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego, Łan i Czernicy za 2010 rok