Od ziarenka do bochenka

Od Ziarenka do Bochenka” to autorski projekt pani Katarzyny Przyślewicz, mieszkanki Kamieńca Wrocławskiego, zrealizowany w minionych dniach w ramach struktur Społecznego Komitetu Mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego, Łan i Czernicy.

Miejscem realizacji czterodniowych zajęć, zakończonych spektaklem teatralnym wykonanym przez dzieci biorące udział w projekcie, był Skansen państwa Golinowskich w Nadolicach Wielkich.

W Projekcie wzięło udział jedenaścioro dzieci (jako aktorzy) oraz wielu widzów z różnych miejscowości naszej gminy i nie tylko.

Zajęcia dla dzieci prowadzili: pani Katarzyna Przyślewicz, pani Wiera Fira-Zawadzka i pan Jan Golinowski.

Projekt łączył w sobie elementy edukacyjne jak również upowszechnienie oraz zachowanie dziedzictwa historycznego oraz kulturowego.

Całe przedsięwzięcie współfinansowane było przez Gminę Czernica ze środków na „Działania aktywizujące społeczność lokalną w zakresie sportu i rekreacji również wśród osób niepełnosprawnych oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji”.

Społeczny Komitet Mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego, Łan i Czernicy składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które w czymkolwiek przyczyniły się do realizacji tego projektu. W sposób szczególny dziękujemy Małym Aktorom za wspaniałą grę oraz moc wrażeń, jakie były udziałem widzów tego spektaklu.

Specjalne podziękowania składamy także Państwu Golinowskim za udostępnienie skansenu dla potrzeb realizacji projektu oraz za przemiłą gościnę po spektaklu.

Piotr Gróbarczyk

Od ziarenka do bochenka

Zasiali górale owies, owies,
Od końca do końca, tak jest, tak jest!

Z taką pieśnią na ustach 12ścioro dzieci rozpoczęło 1 maja 2011r., 4 dniowe warsztaty teatralne w Skansenie Państwa Golinowskich w Nadolicach Wielkich. Dzieci śpiewały i siały zboże w tradycyjny sposób: z uwiązaną chustą na szyi pełną ziaren, wykonując zamaszyste ruchy ramienia. Uczyły się również prawidłowego zagniatania chleba, a to po to, aby poznać dobrze proces powstawania smacznego bochenka chleba, a następnie odtworzyć całość w przedstawieniu „Od ziarenka do bochenka”, wystawionym na koniec warsztatów. Przez 4 dni, pod okiem aktora-pedagoga pani Wiery Fira-Zawadzkiej uczestnicy warsztatów dzielnie wcielali się w tajniki gry aktorskiej, pracowali nad tekstem, dykcją, śpiewem, ruchem i tańcem. Aby wszystko było zgodnie z tradycją - ruch, gest, śpiew - nad tym czuwał i korygował Pan Jan Golinowski.

Trud pracy był nie mały, ale efekt wspaniały ujrzało i skosztowało szerokie grono publiczności w czasie przedstawienia 8 maja 2011r. w Skansenie Państwa Golinowskich w Nadolicach Wielkich.

Warsztaty teatralne “Od ziarenka do bochenka” zrealizowane były w ramach struktur Społecznego Komitetu Mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego, Łan i Czernicy.

Całe przedsięwzięcie współfinansowane było przez Gminę Czernica ze środków na „Działania aktywizujące społeczność lokalną w zakresie sportu i rekreacji również wśród osób niepełnosprawnych oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji”.

Mali Aktorzy i prowadzący pragną szczególnie podziękować Państwu Golinowskim za gościnność i udostępnienie skansenu dla potrzeb realizacji warsztatów. Specjalne podziękowania kieruję również na ręce Pana Ryszarda Ślęzaka, który wolontaryjnie pomagał w przygotowaniu całości przedstawienia.

Zdjęcia w Galerii - Od ziarenka do bochenka

Jesteś tutaj: Strona Główna Gazetka "Wokół Nas" Od ziarenka do bochenka