Wodny relaks

Rok 2010 przeszedł już na dobre do historii i chyba tylko składanie rocznych PITów do fiskusa jeszcze ma z nim cokolwiek wspólnego.

Po pracach organizacyjnych wewnątrz stowarzyszenia przyszedł czas na podsumowanie ubiegłorocznych działań.

Jak we wcześniejszych artykułach pisałem, miniony rok był organizacyjnie trudny, bo poszatkowany ważnymi wydarzeniami, z których zagrożenie powodziowe w naszej gminie zupełnie nie było przewidziane, a przecież zabrało nam wiele sił, energii i czasu.

Większość mieszkańców gminy wie lub słyszała o działalnościach organizacji pozarządowych, które to organizacje wychodzą z bogatą, jak na gminne warunki, ofertą skierowaną do mieszkańców wszystkich, bądź poszczególnych sołectw.

Specyfiką naszego stowarzyszenia jest praca na rzecz wszystkich mieszkańców gminy.

Takim działaniem w ubiegłym roku było, między innymi, realizowanie autorskiego projektu "Zdrów Jak Ryba".

Projekt ten zakładał całoroczne, cotygodniowe (z przerwą wakacyjną) wyjazdy do parku wodnego w Oleśnicy.

Organizacyjnie wyglądało to w ten sposób, że autobus wyruszał z Chrząstawy Wielkiej i po kolei zabierał chętnych ze wszystkich miejscowości nie wjeżdżając jedynie do Łan i Wojnowic, a to ze względów logistycznych. Ostatnią miejscowością na trasie były Ratowice, a stamtąd przez Jelcz-Laskowice i Grędzinę jechaliśmy do parku wodnego "Atol".

Skąd wziął się pomysł, i czemu akurat park wodny w Oleśnicy, kiedy pod bokiem w Jelczu-Laskowicach mamy zupełnie fajny basen?

Pomysł zrodził się w mojej głowie po jednym ze spotkań z mieszkańcami w ramach zebrania wiejskiego. Wówczas mieszkanka Kamieńca Wrocławskiego skarżyła się na brak oferty na terenie gminy związanej z wyjazdami na basen. Pomyślałem wówczas, że trzeba zorganizować stałe działanie i połączyć komunikacyjnie gminę z basenem.

W tym czasie, czyli od pomysłu do realizacji, nurtowało mnie jeszcze wyjście z dobrą ofertą, aktywizującą i wyciągającą z "cienia" dnia codziennego osoby po tak zwanej czterdziestce. W ten sposób zrodził się szeroki projekt obejmujący głównie tę grupę nazwany "40+".

Jak wspomniałem, chodzi w tym projekcie o zaktywizowanie fizyczne, intelektualne i społeczne osób po czterdziestym roku życia.

Czemu akurat po "czterdziestce"?

Jest to bowiem pewien przełomowy moment w życiu człowieka, w którym wiele życiowych problemów, dramatów, kłopotów zdrowotnych, frustracji i temu podobnych ma swój początek. Przełom ten nie musi wcale oznaczać końca, czy to zdrowia, czy młodzieńczego impetu bądź zapału. Nie musi również oznaczać, że jeśli czegoś się nie osiągnęło do tego momentu, to że już tego osiągnąć się nie da.

Ponieważ wyjazdy na basen zainicjowane były głównie z myślą o tej części naszej społeczności, stąd chodziło o taki basen, gdzie będzie nie tylko możliwość pływania, ale również zażywania masażów wodnych, posiedzenia w ciepłym jacuzzi, skorzystania z sauny fińskiej, parowej, poleżenia pod ciepłymi lampami, natomiast dzieci, które przecież mogą towarzyszyć rodzicom czy dziadkom, by miały płytki i ciepły basen, zjeżdżalnie, prąd wodny.

Wychodząc z takiej perspektywy bardzo dogodnym okazał się park wodny w Oleśnicy. Umiarkowana odległość, łatwość ustalenia trasy autobusu oraz przyjazna cena w przypadku wejścia grupowego - sprawiły, że wybraliśmy park wodny "Atol" jako miejsce realizacji naszego projektu.

W minionym roku 2010 odbyło się 37 wyjazdów do parku wodnego.

Z wyjazdów skorzystano ogółem 1350 razy.

Ze względu na płeć osób dorosłych było 272 osobo-wejścia kobiet i 229 osobo-wejść mężczyzn oraz 849 osobo-wejść dzieci i młodzieży.

Ilość uczestników z poszczególnych miejscowości wyglądała następująco:

 • Chrząstawa Wielka - 248
 • Chrząstawa Mała - 40
 • Nadolice Wielkie - 7
 • Nadolice Małe - 1
 • Krzyków - 11
 • Dobrzykowice - 12
 • Łany - 3
 • Kamieniec Wrocławski - 339
 • Gajków - 45
 • Jeszkowice - 91
 • Czernica - 179
 • Wojnowice - 69
 • Ratowice - 143

W wyjazdach, w ramach wolnych miejsc, było 162 osobo-wejść osób związanych z naszą gmina, ale zamieszkujących poza jej terenem.

Przejazd autobusem był nieodpłatny, a osoba koordynująca poszczególne wyjazdy i wejścia grup na basen swoją pracą umożliwiała zakup wejściówek grupowych co znacznie obniżało koszty korzystania z basenu.

Ogólna liczba osób, które potencjalnie mogły skorzystać z tego projektu wynosiła 1850.

Informacja na temat wyjazdów na basen dostępna była na plakatach powieszonych w miejscach publicznych we wszystkich miejscowościach gminy, oraz w wydawanych biuletynach gminnych, jak również na naszej oficjalnej stronie internetowej.

Ilość wejść na basen w ramach tego projektu pokazuje, że jest społeczne zapotrzebowanie na działania w tym obszarze.

W roku obecnym przystąpiliśmy do gminnego konkursu ponawiając naszą ofertę w tym obszarze i pomimo korzystnego rozstrzygnięcia, z powodu unieważnienia konkursu, nie możemy realizować obecnie tego zadania.

Kończąc, bardzo dziękuję zarówno zarządowi – pani Sabinie Jasińskiej (Czernica), Jerzemu Misztalowi (Kamieniec Wr.), Ryszardowi Wychudzkiemu (Łany) jaki i wszystkim członkom stowarzyszenia, za wspólny wysiłek oraz wykonaną pracę przy realizacji tego projektu w 2010 roku.

Piotr Gróbarczyk

Prezes Społecznego Komitetu Mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego, Łan i Czernicy