Być rycerskim

W ramach programu "Rycerz - wzór odwagi i prawdomówności" 6 lutego 2010r. odbył się wyjazd scholii parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Czernicy w okolicę Ślęży do miejscowości Sulistrowiczki. Uczestniczyły w nim dzieci z trzech środowisk: Czernicy, Wojnowic, Jeszkowic. W Sulistrowiczkach skorzystaliśmy z gościnności ośrodka Caritas, gdzie do dyspozycji przekazano nam salę świetlicową, w której przeprowadziliśmy warsztaty artystyczne.

Zajęcia warsztatowe opierały się na rywalizacji dwóch drużyn w ramach Turnieju Rycerskiego. Złamanie szyfru, stworzenie własnego zamku warownego, wzoru idealnego rycerza, nauka piosenek i tańca dworskiego - były dla dzieci wyzwaniami, które chętnie podjęły. Dobra współpraca w grupie zaowocowała nawiązaniem nowych relacji, wzbudziła wiarę we własne możliwości. Uczestnictwo w tym programie dało dzieciom nie tylko możliwość ukształtowania prawidłowej postawy społecznej, ale również pozwoliło w sposób twórczy wykorzystać potencjał drzemiący w dzieciach. Różnorodne treści stały się inspiracją do ujawniania swoich zdolności i zainteresowań. W sposób aktywny stworzyły możliwość swobody w wyrażaniu emocji, wzbudziły zaufanie do samych siebie i otoczenia.

Monika Klucznik

 

 • dscf0002 3
 • dscf0003 3
 • dscf0004 3
 • dscf0009 3
 • dscf0010 3
 • dscf0017 3
 • dscf0023 3
 • dscf0024 3
 • dscf0025 3
 • dscf0028 3
 • dscf0029 3
 • dscf0030 3
 • dscf0080 3
 • dscf0083 3
 • dscf0095 3
 • dscf0106 3