Zaduszki

Non omnis moriar czytaj TUTAJ, czyli zaduma nad odchodzeniem.

Poczęcie i śmierć są dwiema klamrami spinającymi istnienie żywego organizmu. Koniec życia ludzkiego to nie tylko jednostkowe unicestwienie biologiczne, ale także odejście emocjonalne, intelektualne i społeczne. Człowiekowi umierającemu zapewnia się do końca pomoc medyczną, jest to tzw. opieka hospicyjna i paliatywna czytaj TUTAJ. Pod tym pojęciem należy rozumieć całościowe postępowanie medyczne, psychologiczne, rehabilitacyjne oraz wsparcie socjalne i duchowe dla chorych na przewlekłe choroby niepoddające się leczeniu przyczynowemu, choroby znacznie ograniczające egzystencję oraz na choroby nowotworowe w stadium znacznego zaawansowania i okresie terminalnym. To także, w razie potrzeby, czynne wspieranie rodziny chorego w okresie choroby ich bliskiego oraz po jego śmierci.

Śmierć to nasz ostatni, nieunikniony "egzamin" życiowy. Czy jestem do niego przygotowany/a?


"Oskar i pani Róża" czytaj TUTAJ

W ocean wieczności się zanurza

Oskar, a pani Róża

stojąc u brzegu, którego jeszcze

sama przekroczyć nie może,

na pożegnanie całusa mu posyła,

chcąc, by miłości siła

w pokoju odejść mu pozwoliła.

Gdy chorował, ona go wspierała,

kiedy cierpiał, ona współcierpiała,

gdy upadał w objęcia go brała,

w noc wigilijną razem z nim świętowała.

To ona sposób mu podała,

co czynić, by każda godzina życia

swój niezapomniany smak miała.

Dzięki Ci, Boże,

że na Ziemi

kwitną jeszcze Twoje Róże.

Z życzeniami, by każdy z nas dobrze zdał OSTATNI EGZAMIN
lek. med. Maria Klajn

 

ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Artykuły kącika medyczno-satyrycznego mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Dokładamy wszelkiej staranności, by prezentowane w nim artykuły były rzetelne i zgodne z prawdą, jednak autorka artykułów, ani wydawca serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za domniemane szkody wynikające z korzystania z porad tu zawartych.